مشتی چت مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد
سفارش تبلیغ
صبا
سالیانى که پسر آدم در آن نزد خدا از پیروى هوا معذور است ، شصت سال است . [نهج البلاغه]
مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد