مشتی چت مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد
سفارش تبلیغ
صبا
بهار دلها و چشمه های دانش است و آن است راه مستقیم، آن است مایه هدایت کسی که آن را پیشوای خود قرار دهد [امام علی علیه السلام ـ در توصیف قرآن ـ]
مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد